Eniro avyttrar WLW

Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom att Eniro säljer 100 procent av aktierna i WLW för en ersättning som motsvarar ett värde på rörelsen om 115 MEUR. Försäljningen förväntas generera en reavinst som preliminärt beräknas överstiga 100 MSEK.

- Efter tidigare förvärv i framförallt Norge och Danmark har vi idag en mycket stark ställning för lokalt sök i hela Norden och Polen. Jag är mycket nöjd med att vi genom den utlovade försäljningen av WLW kan fullfölja vår strategi att fokusera på våra prioriterade marknader, säger Eniros Vd och koncernchef Tomas Franzén.

Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Enligt överenskommelse med Eniros banker behöver erhållen köpeskilling från försäljningen av WLW inte användas till att amortera på bolagets lån.

Wer liefert was? (www.wlw.com) erbjuder en leverantörssöktjänst med samma namn som företaget (Vem levererar vad?). Söktjänsten är marknadsledande inom Internetbaserade B2B-söktjänster för målgruppen kommersiella inköpare. Tjänsten har funnits på Internet sedan 1995 och från 2000 publiceras inte längre några tryckta kataloger. Företagets huvudkontor ligger i Hamburg. WLW hade 2006 intäkter på 325 MSEK, EBITDA på 70 MSEK och cirka 250 medarbetare.

Ernst & Young Transaction Advisory Services har agerat som rådgivare åt Eniro i samband med transaktionen.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar