Eniro delårsrapport oktober-december 2012

Eniro ökar helårsvinsten till 245 MSEK.  Kassaflödet förbättras samtidigt som EBITDA är i nivå med kommunicerat mål om 1 miljard SEK. Onlineintäkterna ökar med 6 procent, varav mobila intäkter med 116 procent. Fokus 2013 på ökad användarnytta, EBITDA, kassaflöde och fortsatt stärkt balansräkning.

Fjärde kvartalet: Oktober-december 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 091 MSEK (1 194), en minskning med 9 (-19) procent. Tidigarelagda katalogpublikationer har bidragit positivt med drygt 30 MSEK
 • Totala onlineintäkterna ökade med 7 procent i kvartalet, organiskt 2 procent. Av totala sökningar sker 23 procent i den mobila kanalen
 •  Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter ökar och uppgår till 77 procent (69), exklusive Voice
 •  EBITDA uppgick till 308 MSEK (321), en EBITDA marginal uppgående till 28,2 procent (26,9). Justerad EBITDA exklusive reavinster och omstruktureringar uppgår till 283 MSEK (340)
 • Periodens resultat per stamaktie uppgick till 0,45 SEK (1,26)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 161 MSEK (307)

Helåret: Januari-december 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 3 999 MSEK (4 323), en minskning med 7 (-19) procent
 • Totala onlineintäkterna ökade med 6 procent, organiskt 1 procent
 • EBITDA uppgick till 976 MSEK (1 031), en EBITDA marginal uppgående till 24,4 procent (23,8)
 • Periodens resultat per stamaktie ökade till 2,13 SEK (-1,84)
 • Operativt kassaflöde uppgick till 299 MSEK (230), en ökning med 69 MSEK

Händelser i fjärde kvartalet

 • Som ett led i bolagets renodling har Eniro avyttrat den norska B2B-tjänsten Inform till Bisnode. Försäljningen ger upphov till en reavinst i kvartalet uppgående till 37 MSEK. Bolaget har även avyttrat den norska webbsökningstjänsten Kvasir. Reavinsten från avyttringen uppgår till 7 MSEK.

Efter periodens slut

 • Eniro Norge AS konsoliderar den norska marknaden för nummerupplysningstjänster genom ett samgående med lågpris- och utmanarvarumärket 1888. Affären bedöms öka Eniros intäkter med cirka 50 MSEK och EBITDA med cirka 20 MSEK på helårsbasis.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 7 februari 2013.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 200 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar