Eniro genomför samgåendet med norska nummerupplysningstjänsten 1888

Den norska konkurrensmyndigheten har godkänt Eniro Norge AS samgående med lågpris- och utmanarvarumärket 1888. Samgåendet innebär en konsolidering av den norska marknaden för nummerupplysningstjänster.

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 1 februari 2013 har Eniro ingått avtal om samgående med den norska nummerupplysningstjänsten 1888. Samgåendet var villkorat av konkurrensmyndighetens godkännande. Konkurrensmyndigheten har nu accepterat affären vilket innebär att ett slutgiltigt avtal har ingåtts.

Samgåendet innebär att Eniro efter affären kontrollerar 60% av den gemensamma verksamheten, och resterande 40% kontrolleras av ägarna till 1888. Transaktionen i sig ger inte upphov till något rearesultat och påverkar inte kassaflödet. Köpeskilling utgår ej.

Affären bidrar till en konsolidering av marknaden för nummerupplysning och skapar förutsättningar för betydande effektiviseringar samt kostnadssynergier. Samgåendet bedöms öka Eniros intäkter med cirka 50 MSEK och EBITDA med cirka 20 MSEK på helårsbasis.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14

Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 26 februari 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar