Eniro kallar till extra bolagsstämma avseende uppgörelse med tidigare VD

Eniro AB (publ) och bolagets tidigare VD Johan Lindgren har träffat en överenskommelse där Lindgren avstår alla krav på uppsägningslön och avgångsvederlag mot bolaget. Bolaget avstår som en följd sina krav mot Lindgren. Överenskommelsen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Givet att överenskommelsen godkänns bedöms det få en positiv resultatpåverkan om ca 14 MSEK.

Eniros tidigare VD Johan Lindgren har i ett skiljeförfarande mot bolaget yrkat på uppsägningslön och avgångsvederlag om sammanlagt nästan 13 MSEK vilket skulle medföra en kostnad om ca 16,9 MSEK, inkl. sociala avgifter, för Eniro, plus ränta. Eniro har i samma skiljeförfarande riktat krav mot Johan Lindgren och yrkat att han ska betala skadestånd till Eniro om ca 7,6 MSEK. Överenskommelsen innebär att Lindgren avstår kraven på uppsägningslön och avgångsvederlag samtidigt som Eniro avstår sitt motkrav på skadestånd. Överenskommelsen innebär att Eniro ska utge en ersättning om 3,8 MSEK till Lindgren för del av dennes kostnader för skiljeförfarandet samt på detta belopp erlägga sociala avgifter. I och med detta läggs skiljeförfarandet ned. Givet att bolagsstämman godkänner överenskommelsen kommer Eniro kunna lösa upp reserven om ca 19,3 MSEK, vilket i dagsläget bedöms få en positiv resultateffekt på ca 14 MSEK.

Överenskommelsen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Bolaget har kontaktat några av de större aktieägarna som ställer sig positiva till överenskommelsen. Om stämman inte skulle godkänna överenskommelsen kommer tvisten att återupptas.

”Överenskommelsen med Lindgren är bättre för Eniros aktieägare än alternativet att fortsätta driva skiljeförfarandet”, säger styrelsens ordförande Lars-Johan Jarnheimer. ”Vi betalar inte ut någon uppsägningslön eller avgångsvederlag. Nu kan bolaget fokusera på att utveckla verksamheten istället för på en juridisk process mot före detta VD”, säger Jarnheimer vidare.

-   Eniro håller extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2015 klockan 9.00 på Summit Solna Business Park, Svetsarvägen 6, Solna (se separat kallelse)

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, styrelseordförande, tel: +46 8 553 310 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 8.00 den 25 november 2015.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Cirka 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Eniro – Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Taggar:

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar