Eniro konsoliderar delar av den norska voicemarknaden–positiv påverkan på intäkter och resultat

Eniro Norge AS konsoliderar delar av marknaden för nummerupplysningstjänster genom ett samgående med lågpris- och utmanarvarumärket 1888.

Eniro Norge AS har idag avtalat med huvudägarna till den norska nummerupplysningstjänsten 1888 Værsågod! AS, Marell Invest AS och TV2 AS, om ett samgående. Samgåendet innebär att Eniro efter affären kontrollerar 60% av den gemensamma verksamheten, och resterande 40% kontrolleras av ägarna till 1888. Eniros intäkter från den egna nummerupplysningstjänsten 1880 uppgick till cirka 75 MSEK 2012 medan 1888s intäkter för motsvarande period uppgick till cirka 65 MSEK. Transaktionen i sig ger inte upphov till något rearesultat och påverkar inte kassaflödet. Köpeskilling utgår ej.

Anmälan avseende samgåendet har idag ingetts till den norska konkurrensmyndigheten.

Samgåendet bidrar till en konsolidering av en marknad med vikande volymer och skapar förutsättningar för en attraktivare tjänst. Avtalet möjliggör betydande effektiviseringar samt kostnadssynergier. Det gemensamma bolaget beräknas att konsolideras i Eniro koncernen, förutsatt ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten, i slutat av första kvartalet. Affären bedöms öka Eniros intäkter med cirka 50 MSEK och EBITDA med cirka 20 MSEK på helårsbasis.

- Avtalet med 1888 innebär stordrifts- och kostnadssynergier för Eniro. Affären ökar antalet sms och samtal väsentligt vilket är positivt i ett marknadssegment med vikande volymer, säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD Eniro AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 311 14
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 1 februari 2013.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 500 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar