Eniro träffar överenskommelse om långsiktig finansiering

Detta har möjliggjorts genom Eniros vinstnivå och starka kassaflöden.

Eniro har drygt ett år innan befintligt låneavtals förfall träffat en överenskommelse om bolagets långsiktiga finansiering. Samtliga sex banker i bolagets nuvarande bankkonsortium (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) deltar i överenskommelsen. Överenskommelsen innebär en mer flexibel amorteringstakt, ökad operativ flexibilitet och en fortsatt möjlighet till framtida utdelningar på bolagets stamaktier.  

Eniro har idag drygt ett år innan befintliga banklån förfaller tecknat en överenskommelse om en långsiktig finansiering. Samtliga sex banker i bolagets bankkonsortium (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) deltar i finansieringen som löper på 3 år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år till 4 år om 800 MSEK av banklånet ersätts med en företagsobligation.

En ny långsiktig finansiering skapar en ökad stabilitet, mer flexibla amorteringar, en ökad operationell flexibilitet och fortsatt möjlighet till framtida utdelningar.

- Jag är mycket nöjd och stolt över att Eniro av egen kraft och på kort tid har förbättrat sin finansiella situation så dramatiskt att vi i god ordning och väl innan våra lån förfaller kan presentera en ny finansiering för bolaget, säger Johan Lindgren, vd för Eniro. Med finansieringen som grund kan vi öka vårt fokus på lokalt sök och att fortsätta driva användarvänlighet, kvalitet och kundnöjdhet i vårt erbjudande. Den mix av finansiering som vi nu uppnår med ett traditionellt banklån i grunden, en framtida företagsobligation och de tidigare utgivna preferensaktierna ger en ökad stabilitet och flexibilitet samt en förfallostruktur som är väl anpassad till vår kassaflödesmodell. Det är tack vare våra medarbetares framgångsrika arbete som vi skapat denna möjlighet. Jag vill också tacka våra banker för ett konstruktivt arbete, avslutar Johan Lindgren.

Lånet uppgår till 3 miljarder SEK med räntevillkor i nivå med befintligt låneavtal. För 2013 förväntas banklånet minska med cirka 375 MSEK. För åren 2014 till och med 2016 uppgår de planmässiga amorteringarna till cirka 375 MSEK årligen (betalas halvårsvis). Eniro har dessutom möjlighet att göra ytterligare amorteringar utöver plan. Amorteringarna sker med upparbetat kassaflöde och kassabehållning vid årets ingång.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 24 april 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar