Eniros delårsrapport januari - juni 2002

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD - Koncernens intäkter inklusive förvärv uppgick till 2 188 MSEK (2 003), en ökning med 9 procent. - Online-intäkterna uppgick till 709 MSEK (487), en ökning med 46 procent. - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar, EBITDA, uppgick till 541 MSEK (541). - Rörelsemarginalen före avskrivningar i Sverige ökade till 44 procent (40) på grund av effektivisering av organisationen. - Kraftigt ökad Internetanvändning, framförallt i Sverige till stor del genom en lyckad integration av Scandinavia Online. - Integrationen av Windhager går trögt på en svag tysk marknad.

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar