Eniros katalog har mindre miljöpåverkan än tre deciliter mjölk

Miljöpåverkan av en katalog är jämförbar med miljöpåverkan av tre deciliter mellanmjölk eller den miljöpåverkan som uppkommer av att köra en modern, bränslesnål bil tre kilometer. Detta framkommer av en miljöredovisning utförd av Econ Pöyry på uppdrag av Eniro.

I relation till katalogernas användning är samhällsnyttan betydligt större än miljöpåverkan. Enligt Sifos undersökning Orvesto Konsument 2007 använder varannan svensk Eniros kataloger en gång i månaden eller mer.

– Katalogerna är mycket uppskattade och vi vet att nyttan av dem är stor - både för användare och för annonsörer. Det känns bra att nu kunna påvisa hur liten miljöpåverkan är jämfört med det värde katalogerna medför. Samtidigt är Econ Pöyrys miljöredovisning ett bra redskap för att aktivt arbeta vidare med miljöfrågorna, säger Martin Carlesund, VD Eniro Sverige.

Miljöredovisningen är en sammanställning av den miljöpåverkan som sker i katalogernas hela kretslopp, med fokus på klimatpåverkande gaser. Miljöredovisningen visar att endast 0,005 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från katalogerna. Bifogat finns ett faktablad om rapporten.

För rapporten i sin helhet se www.enirosverige.se/miljo

Econ Pöyry är den skandinaviska delen av det globala konsult- och ingenjörsföretaget Pöyry PLC. Econ Pöyry har en stor erfarenhet av att ta fram analyser och utvärderingar av miljö- och energirelaterade problem och frågeställningar. För mer information se www.econ.se

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar