Eniros valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman den 30 mars 2007 har Eniro etablerat en valberedning enligt följande process. Styrelsens ordförande kontaktade de fyra röstmässigt största aktieägarna, som var och en erbjöds att utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Två av de fyra största aktieägarna avstod från sin rätt att utse en representant, varför rätten övergick till de aktieägare som, efter de ovannämnda aktieägarna, hade det största aktieinnehavet.

Valberedningen inför årsstämman 2008 utgörs av Wouter Rosingh, Hermes Focus Asset Management, Luca Bechis, Richmond Capital, Niklas Antman, Kairos Investment Management, Mads Eg Gensmann, Parvus Asset Management och Lars Berg, styrelseordförande i Eniro. Valberedningen har utsett Niklas Antman till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på bolagsstämma samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar