Extra bolagsstämman beslutade om inlösenprogram på cirka 2 miljarder kronor

Den extra bolagsstämman beslutade idag om en utskiftning till bolagets aktieägare genom ett frivilligt inlösenprogram på cirka 2 000 miljoner kronor.

Den extra bolagsstämman beslutade idag om en utskiftning till bolagets aktieägare om högst 1 992 128 094 kronor genom ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med styrelsens fullständiga beslutsförslag. Beslutet innebär en minskning av Bolagets aktiekapital med högst 20 122 506 kronor att återbetalas till aktieägarna genom indragning av högst 20 122 506 aktier. Resterande belopp att återbetalas tas från fri fond. För att möjliggöra att minskningen skall kunna ske utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket skall det samtidigt genomföras en fondemission utan utgivande av nya aktier.

Inlösenvillkor i sammandrag:
- Inlösenrätt: För varje aktie i Eniro erhålls en (1) inlösenrätt
- Inlösen: Mot inlämnade av nio inlösenrätter kan en (1) aktie i Eniro inlösas till 99 kronor

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätt är den 12 oktober 2007, vilket innebär att Eniroaktien handlas exklusive inlösenrätt från och med den 10 oktober 2007.

Tidplan
- Informationsbroschyr och anmälningssedel distribueras: 18 oktober 2007
- Anmälningsperiod: 24 oktober – 19 november 2007
- Handel i inlösenrätter vid Stockholmsbörsen: 24 oktober – 14 november 2007
- Utbetalning av inlösenlikvid beräknas ske senast i slutet av december 2007

Aktieägarna erbjuds möjligheten till courtagefri försäljning av högst 1 000 inlösenrätter genom Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) under perioden 24 oktober –
8 november 2007 enligt ett särskilt anmälningsförfarande.

Aktieägare som önskar ytterligare information om inlösenförfarandet är välkomna att ringa Carnegie på 08 – 588 694 80.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar