Fördröjt godkännande från bankernas kreditkommittéer

Bankernas godkännande av Nasdaq Stockholm-noterade Eniro AB:s (publ) rekapitaliseringsplan har fördröjts till kommande vecka. Ett godkännande är en förutsättning för att de sex bankerna som ingår i bankkonsortiet deltar i rekapitaliseringsplanen.

Bankkonsortiet består av:

                                                    Nordea Bank AB (publ)

                                                    Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

                                                    Svenska Handelsbanken AB (publ)

                                                    Swedbank AB (publ)

                                                    Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial

                                                    DNB Sweden AB

För mer information, vänligen kontakta :

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 14.00 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på  enirogroup.com twitter.com/eniro facebook.com/eniro

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 438 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på enirogroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar