Inbjudan till presentation av Eniros delårsrapport januari-mars 2011

 

Eniros delårsrapport för första kvartalet 2011 kommer att publiceras cirka kl 10.00 den 29 april. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas kl 12.00 samma dag.

Eniros vd och koncernchef Johan Lindgren och Eniros finansdirektör Mattias Lundqvist presenterar resultatet för första kvartalet och besvarar frågor. För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: + 46 (0)8 506 853 31
UK: +44 207 108 6205
US: +1  8666 765 869

Presentationsmaterialet till telefonkonferensen kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på Eniros webbplats www.eniro.com under Investor Relations. På bolagets hemsida kommer även en ljudupptagning av telefonkonferensen att finnas tillgänglig.

Eniros årsstämma hålls på Berns Salonger i Stockholm senare samma dag, kl 15.00 den 29 april. Johan Lindgrens anförande på stämman, som hålls på svenska, kommer att direktsändas på Eniros hemsida,www.eniro.com, med start ungefär kl 15.10.

För mer information:

Lena Schattauer, tf Chef Investor Relations, tel 070-595 51 00

Åsa Lilja, Investor Relations, tel 08-553 315 11

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

www.eniro.com

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 900 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera