PwC:s utredning är nu framlagd och helårsprognosen ligger fast

Eniros revisorer PwC har lagt fram andra delen av den utredning om bolagets redovisning som kommunicerades i ett pressmeddelande den 5 september 2014. Utredningen ger inte bolaget anledning att förändra tidigare lämnad prognos om justerad EBITDA om 700 MSEK för helåret 2014.

Vidare har Eniros juridiska rådgivare, advokat Jonas Bergh och f d vice riksåklagare Guntra Åhlund, funnit att det finns skäl att polisanmäla felaktigheterna i bolagets redovisning. Styrelsen har därför beslutat att göra en polisanmälan mot den tidigare verkställande direktören Johan Lindgren till Ekobrottsmyndigheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande, Tel: +46 8 553 310 00
Stefan Kercza, t f Verkställande direktör, Tel + 46 8 553 310 00
Cecilia Ketels, tf Head of Investor Relations, 46 721 572 907, email: cecilia.ketels@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 12 september 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar