Sigge Sök - framtidens konsument

Sigge Sök är en köpstark konsument, mellan 26-35 år och bor i storstad. Han lever i stunden och vill ha allt här och nu i mobilen. Han söker mycket lokalt, både för att få information och för att handla. Hittar han inte det han söker direkt, väljer han bort företaget eller produkten. Det visar Eniros undersökning Mobilekonomin som kartlagt svenskarnas sök- och köpmönster.

- Vi kan se en tydlig trend att sökningarna blir alltmer lokala, ofta mycket nära köptillfället. Och framför allt använder man mobilen både för att hitta det man vill ha i närheten men även när man sitter hemma i soffan, säger Sara Kullgren, direktör för produkt- och tjänsteutveckling på Eniro.

Profilen för Sigge Sök är en man mellan 26-35 år som bor i storstad. Han förväntar sig att hitta information direkt och vill agera utan dröjsmål, till exempel genom att boka bord på en restaurang, köpa en vara eller få information om var närmaste butik ligger.

90 procent av alla svenskar mellan 26-35 år har en smartphone att jämföra med personer mellan 36-55 år (74 procent) och de över 56 år (44 procent). Lokala sökningar och karttjänster ligger i topp för Sigge Sök.

”Vad av följande har du använt din mobil till den senaste månaden?”

Söktjänster:             79 procent för Sigge Sök     (54 procent för alla åldrar)

Karttjänster:            74 procent                                (49 procent för alla åldrar)

Banktjänster:          49 procent                                (31 procent för alla åldrar)

E-handla:                13 procent                                (6 procent för alla åldrar)

Boka bio/teater:    11 procent                                (7 procent för alla åldrar)

Värt att notera är att det är 26-35-åringarna som sticker ut när det gäller mobila sök- och köpvanor och inte 18-25-åringar. Möjligen handlar Sigge Sök mer genom att vara etablerad på arbetsmarknaden med fast jobb och inkomster. Åldern och beteendet ger en fingervisning om vilka förväntningar konsumenter har i framtiden. Företag som inte är sökbara, finns inte för den mobila målgruppen och går miste om affären. Allt fler sökningar sker mycket lokalt, på stan eller i butik, för att jämföra priser eller se om andra butiker ligger i närheten. Och Sigge Sök litar inte på företag som inte dyker upp på skärmen vid en sökning.

- För företag är det en möjlighet att nå kunderna i precis rätt ögonblick. Samtidigt innebär det missade möjligheter för företag som inte är sökbara med rätt information vid rätt tidpunkt, säger Sara Kullgren.

Fakta om Sigge Sök

Ålder:                26-35 år

Bor:                    Oftast i en större stad. Det finns fler Sigge Sök i Sverige än i Norge och Danmark, Sverige ligger alltså långt fram vad gäller mobilt beteende

Sökverktyg:    Sigge Sök använder helst sin smartphone, men använder även dator och surfplatta och växlar gärna mellan skärmarna under samma sökning om han är hemma

Egenskap:        Förväntar sig att direkt hitta det han söker.

Ogillar:              Tveksam till att handla av företag som är svåra att hitta med hjälp av en sökmotor

Favoritsök:      Adress och vägbeskrivning till butik eller restaurang, jämföra priser eller produkter, lokal information i form av resor och tidtabeller

 

Nyckelfrågor i undersökningen

Nedan redovisar vi frågor från Eniros undersökning ”Mobilekonomin” som handlar om sök och köp.

  

Använder du Internet eller appar i mobiltelefon?

                              Total       Man        Kvinna   18-25 år  26-35 år   36-55 år  56+ år

Ja                          71,3%     76%        66,5%     89,7%      90,5%      74,3%      44,6%

Nej                        28,7%     24%        33,5%     10,3%      9,5%        25,7%      55,4%

Vad av följande har du använt din mobiltelefon till under den senaste månaden?

                                        Total     Man     Kvinna 18-25 år  26-35 år  36-55 år  56+ år

Använda söktjänster     53,9%   57,5%  50,1%  73,7%      78,8%     53,4%     25,8%

Använda kartjänster      49,3%   55%     43,3%  69,1%      73%        46,6%     24,2%

Läsa nyheter                  47,9%   51,7%  43,9%  64%         69,8%     47,2%     24,2%

Använda social medier 44,8%   41,5%  48,3%  73,7%      64,4%     42,7%     16,9%

Spela spel                      39,1%   37,9%  40,3%  60,6%      61,7%     37,5%     12,4%

Använda banktjänster   31,2%   34,8%  27,5%  49,7%      49,1%     29,6%     9,9%

Lyssnat på musik           32,3%   33,5%  31,1%  45,7%      45%        35,2%     12,7%

Titta på webb-tv/play     16,5%   18,1%  14,8%  24%         23%        17,3%     7%

E-handla hos företag    6,1%     5,4%    6,8%   10,9%       12,6%     3,9%       1%

Bokat bio/teater              6,9%     8,3%    5,4%    11,4%      11,3%     6,8%       1,3%

Titta på film/tv-serier      5,2%     5,6%    4,8%    11,4%      9%          3,3%       1%

Reserverat bord             4,6%     6,3%    2,8%    2,9%        6,8%       3,6%       5,1%

Köpt resa                        3,2%     3,5%    3%       5,1%        6,3%       2,3%       1%

Laddat ned bok              4,1%     4,4%    3,8%    3,4%        6,3%       5,9%       1,3%

Bokat hotell                    2,2%     2,5%    1,8%    1,1%        4,5%       2,3%       1%

Har du använt din mobiltelefon till att söka efter något av följande under den senaste månaden?

                                                                     Total    Man     Kvinna    18-25   26-35      36-55   56+

Adress/vägbeskrivning till
en viss butik/restaurang/företag               
50,4%  52,7%  48,1%     69,7%  68%        50,2%  27,7%

Information om resor och tidtabeller        43,6%  43,5%  43,7%     61,1%  59,5%     40,7%  25,2%

Prisjämförelser på internet
för att jämföra med produkt/tjänst i butik 
25,7%  31,5%  19,6%     36,6%  43,2%     24,1%  8,9%

Produkt/tjänst i närheten av
var jag befinner mig                                  
22%     23,7%  20,2%     32,6%  30,2%     21,5%  10,8%

Konsumentomdömen på
internet om en produkt/tjänst                   
18,4%  21%     15,6%     35,4%  27,5%     14,3%  6,4%

Inget av dem                                               38,3%  34,6%  42,1%     16%     18,5%     39,7%  63,4%

Har du köpt/betalat något av följande via din mobiltelefon under de senaste 12 månaderna?

                                                                      Total    Man     Kvinna    18-25   26-35   36-55   56+ år

Appar                                                           28%     31,5%  24,2%     36,6%  45%     28%     11,1%

Biljetter till tåg, buss etc.                             23,1%  23,8%  22,2%     36,6%  31,5%  21,2%  11,5%

Spel till mobiltelefon                                   15,5%  16,3%  14,6%     25,1%  29,7%  12,7%  2,9%

Räkningar (hyra, el, försäkring etc.)         8,9%    9,2%    8,6%       14,3%  14,4%  8,1%    2,9%

Musik                                                            8,7%    9,4%    8%          13,7%  15,8%  8,1%    1,6%

Biljetter till bio, konsert, teater etc.            7,1%    7,3%    6,8%       8,6%    12,6%  5,9%    3,5%

Böcker & filmer                                            4,5%    3,8%    5,2%       5,7%    9,5%    3,3%    1,6%

Kläder & skor                                               3,1%    2,3%    4%          3,4%    6,8%    2%       1,6%

Inget alls                                                      53,3%  49,6%  57,1%     34,3%  33,8%  54,4%  76,4%

Om rapporten och begrepp

Underlag till rapporten är en undersökning som har genomförts av Cint på uppdrag av Eniro.  1 000 respondenter i en webenkät med personer som är över 18 år och äger en mobiltelefon.

SoLoMoCo, ett internationellt begrepp som har börjat växa och beskriver fyra framträdande drivkrafter för dagens konsumenter och är förkortning för Social, Local, Mobile, Commerce.

För mer information kontakta:

Presstjänsten Eniro: 08- 55331818

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.

Taggar:

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Media

Media