Styrelsens utredning visar på felaktigheter i redovisning och Eniro justerar prognosen för 2014

Eniros styrelse har tillsatt en utredning för att säkerställa koncernens räkenskaper. Utredningen visar på felaktigheter i bokföringen. Främst har intäkter periodiserats felaktigt, vilket inneburit att intäkter redovisats för tidigt. Effekten av dessa felaktigheter är 58 MSEK för omsättning och EBITDA 2013, vilket utgör cirka 5 procent av EBITDA. För första halvåret 2014 är effekten 28 MSEK, vilket utgör cirka 7 procent av EBITDA. Effekten på kassaflödet är ytterst begränsad.

Utredningen genomförs av Eniros revisorer, PwC, som på styrelsens uppdrag fortsätter utredningen för övriga verksamheten i Sverige och bolagen i Norge, Danmark, Finland och Polen. Resultatet av den fortsatta utredningen beräknas vara avslutad i mitten av september.

Den nya företagsledningen har efter genomgång av verksamheten analyserat framtida prognoser och gjort bedömningen att dessa bör justeras. Baserat på den nya ledningens analys och felaktigheterna i bokföringen justeras helårsprognosen för EBITDA 2014 från 850 MSEK till 700 MSEK.

Vidare kommer Eniros styrelse att häva det avtal om avgångsvederlag, syntetiska aktier och andra förmåner som träffades med föregående VD Johan Lindgren. Eniro utreder också om det finns skäl att polisanmäla felaktigheterna i Eniros redovisning. Om sådana skäl finns kommer hanteringen av redovisningen polisanmälas.

En presskonferens med Eniros styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer, tf VD Stefan Kercza och CFO Roland M Andersen kommer att hållas kl 12.00 på Sveavägen 20, plan 9, Stockholm. Det finns även möjlighet att delta via webbaserad telefonkonferens:

Sverige: +46 851999030
Storbritannien: +44 2076602077 
USA: +1 8552692606

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande, Tel: +46 722 208 277
Cecilia Ketels, tf Head of Investor Relations, 46 721 572 907, email: cecilia.ketels@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 8.00 den 5 september 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar