Valberedningen i Eniro utsedd

Pressmeddelande 2016-12-01


I enlighet med beslut på årsstämman den 27 april 2016 har Eniro etablerat en valberedning enligt följande process. Styrelsens ordförande kontaktade de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september och 31 oktober 2016, mot bakgrund av de ägarförändringar som skett efter den 31 augusti 2016, som var och en i turordning erbjöds att utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning.

Eniros valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av:

  •  Sebastian Jahreskog, eget innehav och via bolag
  •  Joakim Falkner, utsedd av aktieägaren Per Helander
  •  Ilija Batljan, eget innehav och via bolag, och
  •  Björn Björnsson, styrelseordförande i Eniro.

Valberedningen har utsett Sebastian Jahreskog till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman den 9 maj 2017 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, val av styrelseordförande, val av ordförande på årsstämma, revisorsavoden samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@eniro.com senast den 14 mars 2017.

För mer information, vänligen kontakta:
Sebastian Jahreskog, Valberedningens ordförande,+352 621 188 862
Björn Björnsson, Styrelseordförande Eniro, 070-399 80 16

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar