Nordic Leisure AB (NLAB) har ändrat datum för bolagets delårsrapport januari – september 2013.

Nytt rapportdatum är:

Delårsrapport januari - september 2013:  29 November 2013

  
SIGTUNA den 11 november 2013

NORDIC LEISURE AB (publ)

  
För ytterligare information, vänligen kontakta Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB på +371 29206366 eller +46 705252777 / niklas@optibet.lv

Nordic Leisure AB (publ) är moderbolag i en koncern som driver verksamhet i spelbranschen. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga och Malta. Dotterbolagen i respektive land innehar nationella licenser och tillstånd, samt sysselsätter drygt hundra anställda. Verksamheterna bedrivs under varumärkena Optibet och GoldClubCasino. Nordic Leisure AB är sedan 2006 noterat på Nasdaq-OMX First North (NLAB:SS) i Stockholm. Moderbolagets kontor är beläget i Sigtuna, Sverige.

Kontakt:

NORDIC LEISURE AB

Stora Gatan 46

193 30  SIGTUNA

Tel: +46 18 346090 / investor@nordicleisure.se
www.nordicleisure.se

Taggar:

Om oss

ENLABS AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom tre affärsområden, Nätspel, Media och Solutions. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 190 anställda. ENLABS är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye, +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se Mer information finns tillgänglig via enlabs.se

Prenumerera

Dokument & länkar