Enlight Interactive genomför framgångsrik nyemission om 247,5 MSEK

Enlight Interactive genomför framgångsrik nyemission om 247,5 MSEK Enlight Interactive, nordens största e-learning aktör, har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission till utländska och svenska institutionella investerare. Koncernen kommer att tillföras 247,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas för att ytterligare öka försprånget i expansionen på den europeiska e-learning marknaden. Styrelsen för Enlight Interactive har idag beslutat om en riktad nyemission om 1 250 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet baseras på bemyndigande från extra bolagsstämma den 4 mars 2000. Emissionskursen har fastställts till 198 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 3,4 procent i förhållande till sista betalkurs den 9 mars 2000. Investerarna utgörs till cirka 70 procent av institutionella investerare i USA, England och Tyskland samt till cirka 30 procent av nordiska institutioner. - Vi har redan sedan tidigare en god bas av engelska, tyska och amerikanska ägare, så det är med stor glädje vi ser att detta ökar, säger Pelle Tornell, VD för Enlight Interactive. De nyemitterade aktierna kommer att motsvara 16,4 procent av det totala antalet aktier i Enlight efter nyemissionen. Några av Enlights målsättningar med nyemissionen är att: * Etablera Infinity LMS som Europas ledande Learning Management-system. * Etablera det i Europa redan nu marknadsledande TestStation i ytterligare fem länder. * Ha etablerat Enlight Interactive på alla viktiga Europeiska marknader inom 12 månader. - Nyemissionen innebär att Enlight Interactive nu har den finansiella styrkan att kunna öka tempot i satsningen på att bygga en ledande position på den europeiska e-learning marknaden, fortsätter Pelle Tornell. Enlight Interactive har för avsikt att öka förvärvsaktiviteten inom såväl Norden som övriga Europa. Koncernen finns redan representerat i fem Europeiska länder och först på tur står etablering i England och Tyskland där vi redan idag har försäljning. Handelsbanken Investment Banking är Enlight Interactives finansiella rådgivare. För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på Web-baserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas Web-baserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för Web-baserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test och Kunskapsmätningar. Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar