Enlight Interactive och IBM i unikt samarbete

Enlight Interactive och IBM i unikt samarbete Enlight Interactive ökar tillgängligheten till Web-baserade tester i Europa Enlight Interactives dotterbolag Svenska Test och Kunskapsmätningar har som första och enda företag i världen träffat ett samarbetsavtal med IBM om distribution av databasen DB2. Samarbetet innebär att DB2 levereras fritt tillsammans med programvaran TestStation, för testning över Internet. För kunderna betyder detta att de snabbare kan komma igång med Web-baserat lärande och testning. Detta eftersom startkostnaderna sänks och därigenom minskar risktagandet. Genom en flexibel prisstruktur som enbart baseras på hur mycket databasen används, istället för distribuerade licenser, kan kunderna effektivisera utnyttjandet av de resurser som idag läggs på användande och uppbyggande av Web-baserat lärande. Genom avtalet med IBM bekräftar Enlight Interactive positionen i den absoluta framkanten av Web-baserad testning och ökar hastigheten på den pågående expansionen i Europa. Detta både för implementationen av såväl system och plattformar som datakörkort och utveckling av Web-baserad testning inom andra branscher med stort antal tester, till exempel inom skolvärlden. - Vi har redan ett bra fotfäste på den europeiska marknaden. Avtalet med IBM ger oss en ännu bättre position eftersom vi genom detta får den infrastruktur vi behöver för en fortsatt expansion. Detta utan att behöva tillföra kapital. På sikt ser vi att detta kommer att göra testning via Internet lika stort i Europa som det är i USA, säger Pelle Tornell, VD på Enlight Interactive. Vi ser även positiva synergieffekter på europeisk bas för företag och produkter från koncernens övriga företag, som Infinity Learning Systems. Samarbetet stödjer Enlight Interactives utveckling av ASP (Application Service Provider) lösningar, vilka ger kunderna möjlighet till snabb åtkomst av Enlight Interactives tjänster utan att de behöver göra nya systeminstallationer i de interna nätverken. Enlight Interactive erbjuder redan idag både testtjänster (TestStation.com) och Learning Management System (LMS) från Infinity Learning Systems som ASP-lösningar. Ytterligare information om DB2 finns på www.software.ibm.com/data/db2. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive, tel 08-597 961 50, pelle.tornell@enlight-interactive.com Lars G Mattson, VD, Svenska Test och Kunskapsmätningar, tel 08-597 961 80, lgm@svenskatest.se Svenska Test och Kunskapsmätningar AB i korthet Svenska Test och Kunskapsmätningar AB arbetar med att utveckla, producera och sälja kunskapstester samt det Web-baserade testverktyget TestStation. Kunskapstester används för att mäta personers eller gruppers kunskaper på ett visst kunskapsområde. Bolagets mest kända produkter är TestStation och tester för diagnos och certifiering av det europeiska datakörkortet ECDL. TestStation ger kunderna tillförlitlig och användbar information om kunskapsläget i organisationen. Svenska Tests kunder återfinns främst inom utbildningsintensiva företag, myndigheter och organisationer. Särskilt intresse väcker produkterna i organisationer som är inriktade på att utveckla och mäta det intellektuella kapitalet. Svenska Test har export till ett flertal länder. Bolaget äger dessutom TestStation Holding BV i Holland. Svenska Test har 25 anställda i Umeå och Stockholm. Under 1998 omsatte bolaget 11 MSEK. Svenska Test ägs till ca 98% av Enlight Interactive (efter inlösenförfarande). Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på Web-baserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas Web-baserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för Web-baserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test och Kunskapsmätningar. Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar