Enlight Interactive och New Start utvecklar Europas första interaktiva system för karriärplanering

Enlight Interactive och New Start utvecklar Europas första interaktiva system för karriärplanering Enlight Interactives dotterbolag Infinity Learning System har ingått ett strategiskt samarbete med New Start om utveckling av ett Web-baserat verktyg för karriärutveckling, Infinity Career Manager. Lösningen är integrerad med Infinity Learnings webbaserade lärandeplattform och verktyg för kompetensutveckling, Infinity Competence Manager. Det nya systemet baseras på New Starts lärarledda kurser med egen pedagogik. Dessa syftar till att individen själv kan ta ansvar för och driva sin egen karriär- och kompetensutveckling. Resultatet blir att företagets mål och vision blir tydligt sammanlänkade med medarbetarnas karriär- och kompetensutveckling. Career Management - personlig karriärplanering är en väletablerad företeelse i USA. I Europa har detta börjat få fotfäste först under de senaste åren. De utbildningar som idag hålls om hur man planerar och utvecklar sin karriär är lärarledda. I Sverige har New Start, som är Nordens främsta kunskapsföretag inom karriärutveckling, utbildat över 10 000 personer med bland andra kunder som Telia Mobitel. Med det nya systemet kommer tillgängligheten att öka och motsvarande antal, dvs. 10 000-tals personer, kommer simultant att kunna genomgå utbildningen. För större kunskapsbaserade företag innebär detta att man enkelt och effektivt kan stimulera de anställda att ta ansvar för och utveckla den egna kompetensen och finna rätt roll inom organisationen. Resultatet blir en försäkran om en bibehållen hög kompetens, motiverad personal och lägre personalomsättning i företaget. - En av anledningarna till samarbetet mellan Enlight Interactive och New Start är att vi delar samma syn på den pedagogiska uppbyggnaden av lärandeprocessen där kunskap varvas med underhållning, säger Charlotte Hågård, grundare av New Start. En annan är att vi delar visionen om att föra kunskapssamhället framåt och vi ser behovet av att etablera denna typ av strukturerad karriärplanering. - Samarbetet innebär ett genombrott för Internet-baserade metoder för kompetensutveckling på medarbetarnas egna villkor och understryker Nordens starka ställning inom interaktiv utbildning, säger Jonas Ryberg, grundare av Enlight Interactive. Infinity Career Manager är en av flera moduler i Infinity Leanings Web- baserade system lärande - Learning Management Systems (LMS). Systemen syftar till att snabba upp lärandet i företag. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Jonas Ryberg, grundare, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, jonas.ryberg@levande.se Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test och Kunskapsmätningar. Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. Infinity Learning Systems AB i korthet Infinity Learning är Nordens ledande leverantör av webbsystem för lärande. Systemen är så kallade Learning Management System (LMS) kan beskrivas som affärssystem för lärande och innehåller stöd för att kartlägga kompetens, planera och genomföra utbildningssatsningar, skapa utbildningar samt testa och certifiera medarbetare. Med hjälp av systemen kan företag snabbare och bredare nå ut med utbildningsinsatser till alla medarbetare, oavsett om de befinner sig på kontoret, hemma eller på resande fot. På samma sätt som traditionella affärssystem kan Infinity Learnings system kompletteras med moduler för specifika behov. Nya moduler utvecklas kontinuerligt. Infinity Learning är ett dotterbolag till börsnoterade Enlight Interactive, Nordens största aktör inom interaktivt lärande. Enlight Interactives webbsystem för lärande finns idag hos över 400 kunder, exempelvis Telia, Fuji Film, Scandic Hotels och Office-kedjan. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT01000/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar