Enlight Interactive över 90 % i Svenska Test och erbjudandet fullföljs

Enlight Interactive över 90 % i Svenska Test och erbjudandet fullföljs Anmälningstiden för Enlight Interactive ABs erbjudande till aktieägarna i Svenska Test och Kunskapsmätningar AB gick ut den 30 december 1999. Det kan idag konstateras att Enlight Interactive kontrollerar aktier i Svenska Test motsvarande 97,5 procent av kapitalet och 99,4 procent av rösterna och att samtliga villkor för erbjudandets genomförande har uppfyllts. Enlight Interactive fullföljer därmed erbjudandet och har beslutat att förlänga erbjudandet till och med den 21 januari 2000. Redovisning av vederlag för aktierna i Svenska Test beräknas påbörjas omkring den 10 februari 2000. Enlight Interactive förbehåller sig rätten att förvärva ytterligare aktier i Svenska Test över aktiemarknaden. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com Lars G Mattson, VD, Svenska Test och Kunskapsmätningar AB, tel. 08-597 961 00, lgm@svenskatest.se Svenska Test och Kunskapsmätningar AB i korthet Svenska Test och Kunskapsmätningar AB arbetar med att utveckla, producera och sälja kunskapstester samt det webbaserade testverktyget TestStation. Kunskapstester används för att mäta personers eller gruppers kunskaper på ett visst område. Bolagets mest kända produkter är TestStation och tester för diagnos och certifiering av det europeiska datakörkortet ECDL. TestStation ger kunderna tillförlitlig och användbar information om kunskapsläget i organisationen. Svenska Tests kunder återfinns främst inom utbildningsintensiva företag, myndigheter och organisationer. Särskilt intresse väcker produkterna i organisationer som är inriktade på att utveckla och mäta det intellektuella kapitalet. Svenska Test har export till ett flertal länder. Bolaget äger dessutom TestStation Holding BV i Holland. Svenska Test har 25 anställda i Umeå och Stockholm. Under 1998 omsatte bolaget 11 MSEK. Svenska Test ägs till 58% av Enlight Interactive och är inofficiellt noterat hos Matteus Fondkommission. Enlight Interactive har lagt bud på hela Svenska Test. Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar (ägt till 58%). Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000105BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar