Enlight Interactive över 99% i Svenska Test

Enlight Interactive över 99% i Svenska Test Enligt en pressrelease den 5 januari 2000 fullföljer Enlight Interactive AB (publ) sitt erbjudande till aktieägarna i Svensk Test och Kunskapsmätningar AB. Enlight Interactive kontrollerade aktier i Svenska Test och Kunskapsmätningar motsvarande 97,5 procent kapitalet och 99,4 procent av rösterna och förlängde anmälningstiden till och med den 21 januari 2000. Det kan idag konstateras att Enlight Interactive kontrollerar aktier i Svenska Test och Kunskapsmätningar motsvarande 99,6 procent av kapitalet och 99,9 procent av rösterna efter den förlängda anmälningsperiodens utgång. Redovisning av vederlag för aktierna i Svenska Test och Kunskapsmätningar beräknas påbörjas omkring den 10 februari 2000. Enlight Interactive har för avsikt att förvärva ytterligare aktier i Svenska Test. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel 08-597 961 50, pelle.tornell@enlight-interactive.com Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test och Kunskapsmätningar. Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar