Enlight Interactive tar greppet över marknaden för interaktivt lärande, e-learning

Enlight Interactive tar greppet över marknaden för interaktivt lärande, e- learning Enlight Interactives dotterbolag Infinity Learning Systems har nu tecknat samarbets- och intentionsavtal med Internet-konsultföretaget Linné Group / Cell Network samt utbildningsföretagen Docendo och DataPower Learning. Avtalen innebär samarbete kring utveckling och leverans av såväl standardiserade kurser och skräddarsydda företagsutbildningar som systeminstallationer för kompetensutveckling. Allt integrerat med Infinity Learnings webbaserade lösningar för lärande och knowledge management. För kunderna innebär detta att utbud och tillgänglighet till kurser ökar ytterligare. Detta genom att det nu blir möjligt för företag att erbjuda de anställda interaktiva utbildningar, tester och certifieringar på ett strukturerat och effektivt sätt oberoende av var kursdeltagarna befinner sig geografiskt. För alla de inblandade företagen innebär samarbetsavtalen ett genombrott i etablerandet av webbaserat lärande över intranät / Internet, e-learning. Ett exempel på detta är Telia / Telenor där flera av företagen levererar olika delar i den nya telekoncernens system för kompetensutveckling. - Anledningen till samarbetet mellan Infinity Learning och de olika utbildningsleverantörerna är att våra kunder i allt högre grad efterfrågar helhetslösningar. Genom dessa starka partnerskap kan vi nu leverera våra lösningar med ett brett sortiment av färdiga utbildningar från Docendo och DataPower samt skräddarsydda interaktiva utbildningar från Linné Group / Cell Network. Dessa partnerskap passar väl in i vår alliansstrategi och kompletterar våra tidigare allianser. Vi kommer också att etablera ytterligare samarbeten framöver, säger Niclas Ihrén VD på Infinity Learning. Dessa samarbeten är en bekräftelse på hur långt framme Norden ligger vad det gäller utveckling av Internet-tjänster. - För Enlight Interactive är det viktigt att fortsätta att driva på utvecklingen av e-learning marknaden. Där ser vi att det som krävs är förmågan att kunna leverera kompletta system som ger individen kontroll över det egna lärandet, säger Jonas Ryberg, grundare av Enlight Interactive. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Jonas Ryberg, grundare, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, jonas.ryberg@enlight-interactive.com Niclas Ihrén, VD, Infinity Learning AB, tel. 08-597 961 20, niclas.ihren@infinity-learning.com Infinity Learning i korthet Infinity Learning Systems AB är Nordens mest kompletta leverantör av Internet- system för lärande företag och organisationer. Infinity Learnings system stödjer lärande och knowledge management i organisationer och företag genom att utnyttja Internets möjligheter till snabb spridning och delning av kunskap till alla i en organisation, kombinerat med interaktiva mediers möjligheter till engagerande och spännande inlärningsmöjligheter. Bolaget ingår i Enlight Interactive AB. Enlight Interactive AB i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar (ägt till 58%). Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar