Enlight Interactive utökar samarbetet med Docendo

Enlight Interactive utökar samarbetet med Docendo Utveckling av interaktiva tester attraktiv förstärkning av lärarledd utbildning Enlight Interactives dotterbolag Svenska Test och Kunskapsmätningar, utvidgar koncernens samarbete med Docendo. Det nya samarbetet innebär dels en samverkan vid utveckling av interaktiva tester till Docendos material för lärarledda utbildningar och försäljning dels nya utvecklingsmöjligheter för innehållet i Docendos utbildningsmaterial. Genom att skapa ett komplement till lärarledd undervisning i form av interaktiva tester och kursuppföljning ges möjlighet att mäta undervisningens kvalitet, måluppfyllnad och hur väl materialet fungerar på olika målgrupper. - Samarbetet innebär för oss att vi kan knyta högkvalitativa tester till våra produktioner som ger en objektiv varudeklaration av vårt utbildningsmaterial, säger Anders Falk, VD på Docendo läromedel. Vi får helt enkelt ett kvitto på vårt materials lämplighet och kvalitet. Detta ger oss i förlängningen ännu bättre möjligheter att anpassa vårt utvecklingsmaterial så att det möter de ökande kvalitets kraven på företagsanpassat utbildningsmaterial. - Fördjupningen av samarbetet ger oss en större spridning av våra tester genom att de nu knyts till ett högkvalitativt utbildningsmaterial, säger Lars Mattson, VD på Svenska Test och Kunskapsmätningar. Utåt sett skapas möjligheten att med en objektiv måttstock sätta ett värde på utbildningsmaterialets kvalitet. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Lars G Mattson, VD Svenska Test och Kunskapsmätningar, 08-597 961 00, lgm@svenskatest.se Anders Falk, VD Docendo Läromedel, 08-750 09 00, anders.falk@docendo.se Svenska Test och Kunskapsmätningar AB i korthet Svenska Test & Kunskapsmätningar AB arbetar med att utveckla, producera och sälja kunskapstester samt det webbaserade testverktyget TestStation. Kunskapstester används för att mäta personers eller gruppers kunskaper på ett visst kunskapsområde. Bolagets mest kända produkter är TestStation och tester för diagnos och certifiering av det europeiska datakörkortet ECDL. TestStation ger kunderna tillförlitlig och användbar information om kunskapsläget i organisationen. Svenska Tests kunder återfinns främst inom utbildningsintensiva företag, myndigheter och organisationer. Särskilt intresse väcker produkterna i organisationer som är inriktade på att utveckla och mäta det intellektuella kapitalet. Svenska Test har export Holland. Bolaget har ett dotterbolag i Amsterdam TestStation Holding BV i Holland. Svenska Test har 25 anställda i Umeå och Stockholm. Under 1998 omsatte bolaget 11 MSEK. Svenska Test ägs till ca 98% av Enlight Interactive (efter inlösens förfarande). Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar (ägt till 58%). Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar