Enlight Interactive utvecklar strategispel för Ericsson

Enlight Interactive utvecklar strategispel för Ericsson Enlight Interactives dotterbolag, ELD Interaktiv Produktion, har fått i uppdrag, genom Ytterborn & Fuentes, att utveckla och producera ett strategispel för Ericssonkoncernen. Spelet utvecklas som ett multiusersystem för nätverk där användarna ställs inför olika scenarion och ska fatta relevanta beslut beroende på händelser i omvärlden i enlighet med en vald strategi. Syftet med spelet är att träna medarbetarna i strategiskt tänkande kring design. I utvecklingen av spelet används den mångåriga erfarenhet inom spelutveckling, dramaturgi och pedagogik som återfinns inom Enlight Interactive. - Vi har under årens lopp utvecklat hög kompetens inom interaktiv speldesign och har länge använt detta som ett moment för att öka lusten i det interaktiva lärandet, säger Martin Lindström, VD på ELD Interaktiv Produktion. Det är vidare mycket positivt att se att denna typ av tjänster får ett så stort genomslag hos stora företag inom näringslivet. Vi ser detta som en bekräftelse på att e-learning nu på allvar håller på att slå igenom. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Martin Lindström, VD, ELD Interaktiv Produktion AB, tel: 08-597 961 63, martin.lindstrom@eld.se Ingela Ferdinandsson, Konsultchef, ELD Interaktiv Produktion AB, tel. 08- 597 961 60, ingela@eld.se Enlight Interactive AB i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, ELD Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar (ägt till 61%). Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. Kort om ELD Interaktiv Produktion ELD Interaktiv Produktion AB är en av nordens mest erfarna multimedia- producenter för företags- och konsumentmarknaden. ELD kombinerar kreativitet med pedagogik och levandegör uppdragsgivarnas budskap. Målet är att presentera ett intressant innehåll på ett engagerande sätt. Ambitionen är att skapa landets bästa multimedia- och Internetlösningar för företag och hem. Företaget är uppdelat på två avdelningar; Konsultavdelningen som producerar multimedia-lösningar för näringslivet, cd-rom, Internet och Intranet. En avdelning som också står till tjänst med konsult- och strategitjänster. Spelavdelningen producerar avancerade cd-rom spel för konsumentmarknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar