Extra bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ)

Extra bolagsstämma i Enlight Interactive AB (publ) Enlight Interactive AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma i lokalerna på Dalagatan 7 i Stockholm. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om dels kontant nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 1.250.000 aktier av serie B, riktad till svenska och utländska institutionella investerare, dels nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 750.000 aktier av serie B, riktad till industriell part genom kontant betalning eller till annan part i samband med företagsförvärv, varvid vederlag för de nya aktierna skall kunna erläggas genom kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com Enlight Interactive i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på Web-baserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas Web-baserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för Web-baserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning Systems, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test och Kunskapsmätningar. Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar