Internationell expert på lärande i organisationer förstärker Enlight Interactives styrelse

Internationell expert på lärande i organisationer förstärker Enlight Interactives styrelse På Enlight Interactives ordinarie bolagsstämma idag har professor Johan Roos valts till ny styrelseledamot. Johan Roos är professor vid managementskolan IMD (International Institute for Management Development) i Lausanne, där han bland annat forskar och undervisar. Internationellt är professor Roos erkänd som tongivande inom området strategisk verksamhetsutveckling i lärande organisationer. I styrelsearbetet kommer Johan Roos att vara ett värdefullt tillskott genom sin stora kunskap om organisatoriskt lärande och mångåriga erfarenhet som rådgivare åt företagsledningar i framgångsrika företag över hela världen som LEGO, IMC och IBM. - Professor Johan Roos är, som den internationellt mest framgångsrike svensken inom strategiskt lärande, ett mycket värdefullt tillskott i Enlight Interactives styrelse, säger Mats Sundström styrelseordförande i Enlight Interactive. För affärsområdet Web Learning Systems kommer Johan Roos bidrag, på såväl ett konceptuellt plan som genom den praktiska erfarenhet han besitter, att hjälpa oss att fortsätta leda utvecklingen av e-learning och föra verksamheten framåt. Professor Johan Roos har under de senaste elva åren varit internationellt verksam som forskare och rådgivare inom området strategisk organisationsutveckling. Kärnpunkten i professor Roos forskning är frågor kring vad som styr utvecklingen av strategier inom framtidens företag. Filosofin bakom forskningen är baserad på samma konstruktivistiska princip för lärande som återfinns i produktutbudet från Enlight Interactive. Genomgående är tesen att utmaningar och nytänkande är en aktiv del i utvecklingen av alla strategier. - För mig känns det naturligt att gå in i Enlight Interactives styrelse eftersom det är ett företag som representerar de värderingar som jag tror kommer att vara tongivande i framtiden, säger professor Johan Roos. Genom min erfarenhet, som föreläsare på företagsledarutbildningar runt om i världen, både ser jag behovet av och har skapat mig en kunskap kring pedagogiken inom e-learning. Ytterligare en gemensam nämnare mellan mig och Enlight Interactive är att jag i min undervisning och forskning använder Lego som ett redskap på samma sätt som de använder lek och spelmoment för att förmedla kunskap. Professor Johan Roos har genom sin forskning och undervisning varit knuten till IMD (Lausanne), Handelshögskolan, BI (Oslo), The Wharton School (Philadelphia) och Handelshögskolan (Stockholm). Som rådgivare inom strategisk verksamhetsstyrning har han utvecklat managementprogram för LEGO Group, EMC Corporation, Hoffmann & La Roche, IBM, KLM, Lafarge, Tetra Pak m.fl. www.enlight-interactive.com För ytterligare information kontakta: Pelle Tornell, VD, Enlight Interactive AB, tel. 08-597 960 00, pelle.tornell@enlight-interactive.com Mats Sundström, styrelseordförande, Enlight Interactive AB, tel. 08-611 20 00. Enlight Interactive AB i korthet Enlight Interactive är Nordens ledande företagsgrupp inom lärande och underhållning via Internet och andra interaktiva medier. Enlight Interactive är Stockholmsbörsens enda bolag inom den snabbväxande marknaden för interaktivt lärande, e-learning. I samband med börsintroduktionen genomfördes en nyemission för att bland annat öka satsningen på webbaserade system för lärande i företag och e-commerce. Enlight Interactive är verksamt inom affärsområdena Consumer Software och Web Learning Systems. Inom Consumer Software utvecklas, utges och distribueras interaktivt lärande och underhållning för hem och skola. Enlight Interactive är marknadsledare i Norden på utgivning av cd-rom och kunskapsprogram till konsumenter. I Sverige är marknadsandelen 40% på totalmarknaden och över 70% inom kunskapssegmentet. Inom affärsområdet Consumer Software finns dotterbolagen Levande Böcker, IQ Media och Ingo.se (ägt till 50%), en webbutik för försäljning av programvara till konsumenter. Inom affärsområdet Web Learning Systems utvecklas webbaserade datasystem, produkter och tjänster som stödjer lärande och utbildning i organisationer och företag. Enlight Interactive har idag Nordens mest kompletta system för webbaserad utbildning. Inom affärsområdet Web Learning Systems finns dotterbolagen Infinity Learning, Eld Interaktiv Produktion, Ilearn samt Svenska Test & Kunskapsmätningar (ägt till 58%). Till de största kunderna hör Telia, Scandic Hotels och Office-kedjan. Under 1998/99 omsatte Enlight Interactive 228 MSEK med ett rörelseresultat om 4,0 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar