Fokusering gav positivt resultat

Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet ”Knowledge and Performance Solution” (KPS) till tyska datango AG.

Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat om 0,4 MSEK för rapportperioden och 0,2 MSEK för kvartalet.

Omsättning efter avyttringen av KPS var 12,5 MSEK (18,8) för kvartalet och 30,0 MSEK (35,8) för rapportperioden.

Inklusive 22,9 MSEK från avyttring av KPS-verksamheten var resultat efter skatt för kvartalet 18,7 MSEK (-3,3), motsvarande SEK 0,25 (-0,04) per aktie.

Operativt kassaflöde under kvartalet 1,4 MSEK (-4,2). Likvida medel vid periodens slut 4,2 MSEK (7,0).

Om oss

Enlight is the leader in global solutions for Knowledge Assurance and serves customers and users in over 70 countries on all continents. The solutions enable clients to assure that their employees, partners and customers have the knowledge they need to reach their objectives. Enlight provides a complete range of products and services for Knowledge Assurance.

Dokument & länkar