Anders Jungbeck föreslås som ny styrelseledamot i Enorama Pharma AB

Anders Jungbeck föreslås väljas in som ny ledamot i Enorama Pharma AB:s styrelse inför bolagsstämman den 17 maj. Samtidigt föreslås omval av övriga styrelseledamöter. Förslaget är framtaget av styrelsens ordförande i samråd med bolagets huvudägare. 

Anders Jungbeck har bakgrund i läkemedelsindustrin, med ledande befattningar i bolag som Astra Zeneca, GSK, Ratiopharm och Actavis. Han har styrelseuppdrag i Omet AB och Byggnadsbolaget Qbostaden och har tidigare suttit i Enzymaticas styrelse. Anders Jungbeck har arbetat såväl i Sverige som utomlands och har lång erfarenhet av globala lanseringar och affärsutveckling. Han är född 1955, är svensk medborgare och utbildad sjuksköterska.

- Vi har en stark plattform och står nu inför den globala lanseringen av vår första produkt – nikotintuggummit. Anders Jungbeck är därför helt rätt kandidat för oss. Hans erfarenhet och stora nätverk kommer väl till pass i kommersialiseringen, säger Anders Ermén, styrelseordförande i Enorama Pharma.

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 maj 2017 kl. 08.30 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar