Enorama Pharma har säkrat bryggfinansiering om 7,0 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått låneavtal om 7,0 MSEK för att fullfölja utvecklingsarbetet och nå marknaden med bolagets första produkt - nikotintuggummit. Bolagets styrelse kommer efter sommaren återkomma med en beskrivning om hur den långsiktiga finansieringen skall struktureras. 

- Det här är en bra lösning som ger oss arbetsro och möjlighet att fortsätta arbetet enligt plan. Parallellt med utvecklingsarbetet pågår intensiva marknadsförings- och försäljningsinsatser. Vi för dialog med ett tiotal intressenter om vår plattform för medicinska tuggummin, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB.

Enorama Pharma har under 2016 tillkännagivit positiva resultat från en pilotstudie som påvisar att Enoramas nikotintuggummi är bioekvivalent med originalprodukten, samt positiva resultat från en sensorisk analys som visar att Bolagets nikotintuggummi uppfyller de högt satta kvalitetsmål för produkten. Under 2017 slutförs de studier som krävs för ansökan om myndighetsgodkännande.

Enorama Pharmas kortsiktiga mål är att under slutet av 2018 erhålla myndighetsgodkännande samt leverera Bolagets nikotintuggummi till en tidigare kontrakterad nordeuropeisk detaljhandelskedja. Leveransen innebär att Bolaget förväntas få ett positivt kassaflöde efter att fakturerad försäljning har inletts, vilket skapar en finansiell grund för fortsatt tillväxt.

Bolagets styrelse utvärderar olika finansieringsalternativ och har ingått brygglåneavtal med ett antal investerare om 7,0 MSEK, ränta 1,75% / månad, till och med 31 oktober 2017 för att säkerställa kortsiktig finansiering. 

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 08.55 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar