Positivt utfall för Enorama Pharma i sensorisk analys

Enorama Pharma – läkemedelsbolaget för medicinska tuggummin - har mottagit positiva resultat från den sensoriska analysen av deras prototyp. Analysen är genomförd hos Teknologisk Institut i Danmark. 

- Studien visar att våra nikotintuggummin uppfyller våra högt satta kvalitetsmål för produkten, vilket är mycket tillfredsställande. Vi vet nu att vi har en produkt som har mycket goda förutsättningar att bli väl mottagen av konsumenterna, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma.

Det är två av Enoramas medicinska tuggummin för rökavvänjning som har undersökts: ett 2 mg nikotintuggummi med mintsmak och ett 2 mg nikotintuggummin med fruktsmak. Samtidigt har två existerande produkter på marknaden profilerats.

Resultatet av analysen visar att:

  • Enoramas tuggummin har en initialt hög smakintensitet och en hög grad av sötma och friskhet som varar under hela tuggperioden,

  • Enoramas tuggummin beskrivs som mjuka till mycket mjuka under tuggperioden och upplevs aldrig som sega,

  • I jämförelse med profilerna för de två existerande produkterna på marknaden har Enoramas prototyper en mycket mjukare konsistens, högre nivå av smak, sötma och friskhet, samtidigt som nikotinsmaken är tydligare, under hela tuggperioden.

- Vår vision är att utveckla ett ”state of the art” medicinskt tuggummi, som både avseende smak och konsistens lever upp till de önskemål som konsumenterna har. Analysen bekräftar att vi är på rätt väg, avslutar Mats Rönngard.

Analysen är ett så kallat Central Location Test (CLT). Den sensoriska analysen bygger på att människans sinnen används för att urskilja olika egenskaper som smakstyrka, sötma, varaktighet och tuggmotstånd. Teknologiskt Institut använder enbart professionella bedömare och testet har föregåtts av godkännande av en etisk kommitté. 

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)

Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3

SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på konsumentvänliga medicinska tuggummin som erbjuds som Private Label, det vill säga att återförsäljare marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Bolaget använder en unik produktionsmetodik som kallas Compressed Gum. Allt utvecklings- och produktionsarbete är outsourcat, vilket ger en kostnadseffektiv affärsmodell. Bolagets första produkt – ett nikotintuggummi för rökavvänjning – förväntas lanseras i 2018. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North sedan 10 juni 2016. Partner Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 14.30 CET. 

Taggar:

Om oss

Enorama Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag med fokus på konsumentvänliga medicinska tuggummin för administration av beprövade läkemedelssubstanser. Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi som ska erbjudas globalt i olika smaker och förpackningar.

Prenumerera

Dokument & länkar