Enrad får order av Teknisk Fastighetsservice AB

Enrad AB (publ) har idag mottagit en skriftlig order från Teknisk Fastighetsservice AB. Ordern gäller två modulaggregat för komfortkyla till Quality Hotel Frösö Park. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 400 000 SEK.

– Teknisk Fastighetsservice är en av Norrlands större aktörer inom fastighetsservice, som tillsammans med Quality Hotel Frösö Park, är proaktiva i sitt miljöarbete och har därför valt våra f-gasfria energilösningar. Vi är just nu i en fas där vi märker av ett ökat intresse för våra produkter eftersom allt fler aktörer inom fastighetsbranschen inser att de måste ställa om i samband med att f-gaserna fasas ut, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad AB.

Ordern till Quality Hotel Frösö Park gäller ett utbyte av hotellets tidigare aggregat för komfortkyla och kommer därför att installeras i befintlig struktur. Leverans av ordern kommer att ske omgående.

Quality Hotel Frösö Park ligger på Frösön vid Storsjön i Jämtland. Hotellet har 115 rum varav 10 är sviter.

För ytterligare information 
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj, 2018.

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Media

Media