Spridningsemission i Enrad AB påbörjad

Igår inleddes teckningsperioden i Enrad AB:s spridningsemission om högst 2 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 11,2 MSEK, före emissionskostnader.

Kort om Enrad

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt
installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Bakgrund och motiv till emissionen

Enrad har under det senaste året sålt och installerat ett flertal instrument hos kunder såsom Willys, Wallenstam, Järngrinden, Blomsterlandet och Skanska. Bolaget står nu inför en expansion med ökad försäljning inom landet, men även på den internationella marknaden. Expansionen kräver utökade ekonomiska resurser för att kunna möta den väsentligt högre efterfrågan, dels för att expansion binder kapital. Dels för utöka sina resurser inom marknadsföring, försäljning och montering.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 31 maj – 21 juni 2017.
Teckningskurs: 5,60 SEK per aktie.
Emissionsbelopp: Cirka 11,2 MSEK.
Antal aktier i emissionen: Högst 2 000 000 aktier.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.
Värdering: Värderingen av Enrad är cirka 18 MSEK pre-money.
Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,7 MSEK.

Se Enrads presentation från Aktiedagen i Stockholm: https://www.youtube.com/watch?v=THq8f0KbDvE

Memorandum och teckningssedel finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.enrad.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se
Teckning av aktier kan ske med BankID via:
www.aktieinvest.se/enrad2017 

För ytterligare information

Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar samt installation. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar