Den svenska entreprenörsviljan är hög – i Kalmar och Stockholm förväntas flest gå från idé till praktik

Den svenska entreprenörskapsviljan är hög men skiljer sig mellan svenska län. En majoritet, 52 procent, av östgötarna som inte är företagare idag kan tänka sig att bli det. Motsvarande andel i Blekinge och Södermanland är 38 procent. Kalmar och Stockholm ligger i topp när det gäller avsikt att starta företag inom tre år. Utmaningen ligger just i att få de som kan tänka sig att starta företag att verkligen göra det. Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH, tipsar om behovet av ett bättre näringslivsklimat och ökade kunskaper i hur man startar och driver företag.

I en analys byggd på Tillväxtverkets Entreprenörskapsbarometer och Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-data visar Per Thulin i Thulins tabeller att trots att en hög andel av befolkningen i ett län kan tänka sig bli företagare betyder det inte att många faktiskt har för avsikt att starta företag. Det är inte ens självklart om man fått entreprenörskapsutbildning.

Några tänkbara orsaker kan vara länsvisa skillnader i näringslivsklimat, arbetslöshet och bristande kunskap i hur man startar och driver företag.

 Ett bättre näringslivsklimat bör leda till att fler som kan tänka sig att starta företag går från ord till handling, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Se hur det går för ditt län, ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

– Ett bättre näringslivsklimat bör leda till att fler som kan tänka sig att starta företag går från ord till handling.
Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH