En procent av företagen lyckas med öppen innovation

Företag som både tar in och släpper ut idéer är mer innovativa än andra. Samtidigt visar empiriska studier att öppen innovation är svårt att realisera. Även bland företag som aktivt söker öppna upp lyckas få faktiskt ta in idéer utifrån. Av 2 400 företag som aktivt satsar på öppen innovation lyckas bara 24, d v s en procent av företagen. I en ny PS från Entreprenörskapsforum visar Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet, på nyttan med att tillåta utvecklare skapa förtroendefulla relationer över företagets gränser. 

I Varför silotänkande kan vara bra för innovation lyfter Anna Brattström fram att innovationssamarbeten är viktiga; genom dem kan företag nå spetskompetens, utnyttja sina egna och andras resurser mer effektivt och få extern input som möjliggör problemlösning som inte kan uppnås internt. Samtidigt är det inte oproblematiskt att samarbeta.

-        När förtroendet försvinner hamnar företag lättare i en negativ spiral av ökande och ömsesidig misstänksamhet, snävare restriktioner för kunskapsutbyte och fler icke konstruktiva konflikter, säger Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet.

Anna Brattström visar att ett visst silotänkande kan vara till nytta. Hon lyfter fram värdet av att tillåta utvecklare skapa förtroendefulla relationer över företagets gränser. Samtidigt kan t ex inköpsrepresentanter eller projektledare, fokusera på uppföljning och kontroll. Genom att fördela ansvaret finns det utrymme för att kombinera förtroende med kontroll och därmed förena två oförenligheter.

-        Silotänkande har oanade fördelar för innovationsarbeten, men bara om kommunikation upprätthålls över silogränserna, säger Anna Brattström.

Ta del av Varför silotänkande kan vara bra för innovation.

För intervju, kontakta Anna Brattström, 073-386 79 49, ekon dr Lunds universitet. 

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

- Silotänkande har oanade fördelar för innovationsarbeten, men bara om kommunikation upprätthålls över silogränserna.
Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet