En vårbudget präglad av pessimism och försiktighet

Regeringen har i dag presenterat Vårpropositionen 2013 och hävdar att det svaga konjunkturläget möts av en ansvarsfull finanspolitik för jobb och trygghet. Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, anser dock att vårbudgeten präglas av pessimism och försiktighet. 

- Vårbudgeten präglas av pessimism och försiktighet med fokus på den svaga arbetsmarknaden och en stigande arbetslöshet. Visserligen är arbetslösheten lägre än genomsnittet för EU-länderna, men högre än i jämförbara små länder som Finland, Nederländerna och Schweiz. Det saknas en långsiktig samlad strategi för att stärka drivkrafterna att företagen ska anställa fler, säger Pontus Braunerhjelm. Konstruktiva förslag vad gäller t ex riskkapital, skatter och regleringar är välkomna men behovet av en genomgripande skattereform liksom en fullödig innovationsstrategi framstår som allt mer angelägna.

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här