Från idé till produkt: ung forskning om innovation management prisas

Hur kan kreativitet främjas och styras och hur kan kreativa idéer förvaltas och utvecklas till färdiga produkter? Det vet Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet, som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2015.

Anna Brattström disputerade år 2014 vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ”Trust in a Product Development Process: Drivers, Dynamics and Consequences”. Brattström har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit till mer kunskap om hur förtroende mellan olika företagspartners påverkar produktutveckling. Produktutveckling är också den aktivitet genom vilken de flesta företag bedriver innovation.

        Resultaten från Anna Brattströms forskning har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet och har hög praktisk relevans, säger Charlie Karlsson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren.

Unga forskarpriset har delats ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Grundare till priset är Entreprenörskapsforum och prissumman är på 150 000 kr. Stöd till priset har erhållits från investeringsrådgivaren Triton Advisers (Sweden) AB som sponsor till Entreprenörskapsforum. Mer information finns på Entreprenörskapsforums webbplats

För intervjuer och kommentarer:
Anna Brattström, 073-386 79 49. 

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Resultaten från Anna Brattströms forskning har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter av hög kvalitet och har hög praktisk relevans.
Charlie Karlsson, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping