Medelstora företag satsar minst på innovation

Små och stora företag satsar mest på innovationsverksamhet och lägger fem procent av sin omsättning på innovation. Det är bekymmersamt att de medelstora företagens satsningar är relativt svaga i en hårdnande global konkurrens, skriver Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH. 

Ny statistik från SCB visar att större företag generellt sett satsar mer på sin innovationsverksamhet än vad mindre företag gör. Storföretag investerade i genomsnitt 5,6 procent av sin omsättning på detta under åren 2010–2012, medan innovationsintensiteten i den minsta storleksklassen var 5,0 procent. De mellanstora företagen satsade minst på sin innovationsverksamhet under perioden, 2,6 procent av omsättningen.

-          Det är förvånande att de minsta företagen satsar på innovation i lika hög grad som stora. Sannolikt speglar det att stora företag har innovations- och FoU-avdelningar medan de mindre sannolikt är entreprenörsdrivna.

-          Samtidigt är det bekymmersamt att de medelstora företagens satsningar är relativt svaga i en hårdnande global konkurrens, säger Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@entreprenorskapsforum.se. 

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Det är förvånande att de minsta företagen satsar på innovation i lika hög grad som stora. Sannolikt speglar det att stora företag har innovations- och FoU-avdelningar medan de mindre sannolikt är entreprenörsdrivna.
Per Thulin, ekon dr Entreprenörskapsforum och KTH