Ny rapport: En innovationspolitik utan entreprenörskap ger ingen tillväxt

Innovationer sprids genom entreprenörers kommersialisering i näringslivet. På så sätt fortplantar sig allmännyttig kunskap i ekonomin. Om innovationer inte kommer medborgarna till del uteblir tillväxten. Ändå saknas entreprenörskapsperspektivet i forsknings- och innovationspropositionerna 2008-2012, enligt en ny rapport av Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum. 

I Inventering av den svenska innovationspolitiken. Forsknings- och innovationspropositionerna 2008 och 2012 framkommer att svensk innovationspolitik saknar praktiska förslag på hur entreprenörskap ska göras till en integrerad del av politiken.

-        Sveriges FoI-propositioner är snarare forsknings- än innovationspropositioner. Ett symptom är den svaga integreringen av näringslivet – mest påtagligt för små- och medelstora företag – i innovationspolitiken, säger Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum.

Författaren föreslår att FoI-propositionen ska utgå från ett innovationspolitiskt ramverk där kunskapsförstärkande och kunskapsspridande åtgärder samlas. Detta bör innehålla:

Akademins kompetensförsörjning
Det finns ett betydande behov att attrahera tre nyckelgrupper: i) framstående etablerade forskare, ii) framstående yngre forskare, samt iii) internationell spetskompetens.

Näringslivets kompetensförstärkning
Universitetens främsta uppgift är att förse näringsliv och offentlig sektor med högkvalitativ kompetens. Kompetensförsörjningen är dock beroende av skattesystemets utformning (inklusive personaloptioner och s k expertskatt) och arbetsmarknadens funktionssätt.

Interaktiva miljöer, innovativa regioner och kluster
Innovativa företag existerar inte utanför innovativa miljöer som bygger på täthet och interaktion. Regional- och klusterpolicy och fungerande innovationssystem är därför självklara inslag.

Kapitalförsörjning
Det svenska riskkapitalet minskar i omfattning vilket särskilt drabbar forsknings- och kunskapstung verksamhet, t ex life science. Statligt riskkapital bör även stimulera privata initiativ.

Fokusering av innovationspolitiken
Entreprenörskapets ramvillkor inklusive bredare beskattnings- och institutionella frågor bör ses över. Det skulle leda till en betydligt högre kommersialiseringsgrad av svensk forskning och ett starkare konkurrensläge för svenskt näringsliv.

Ta del av Inventering av den svenska innovationspolitiken. Forsknings- och innovationspropositionerna 2008 och 2012.

För intervju, kontakta Johan P Larsson, 070-298 77 18, forskare Entreprenörskapsforum, ekon dr och universitetslektor Jönköping International Business School. 

Pernilla Norlin
Vice vd och kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Sveriges FoI-propositioner är snarare forsknings- än innovationspropositioner. Ett symptom är den svaga integreringen av näringslivet – mest påtagligt för små- och medelstora företag – i innovationspolitiken.
Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum