Ny rapport: Krångliga patentboxar för FoU och innovationer rekommenderas inte

Ett införande av patentboxar som ett innovationsstöd i Sverige skulle kosta mer än vad det smakar. Det finns ingen direkt koppling till var FoU-verksamheten lokaliseras och patentboxen skulle snarast inbjuda till ökad internationell skattekonkurrens. I rapporten Patentboxar som indirekt FoU-stöd framkommer att patentboxar dessutom skulle orsaka stora skattebortfall i Sverige, eftersom vår industri är mer patentintensiv än andra länders.

Det senaste decenniet har ett flertal länder i Europa, däribland Nederländerna och Storbritannien, infört s k patentboxar som ett sätt att försöka stimulera mer FoU, innovationer och ekonomisk tillväxt. Patentboxar är ett skatteincitament som innebär att vinster som kan härledas från patenterade produkter beskattas med en lägre skattesats än vad som är normalt för företagsvinster.

I rapporten Patentboxar som indirekt FoU-stöd beskrivs för- och nackdelar med patentboxar och författaren finner att problemen överväger. Patentboxen kan nämligen inte styra i vilket land FoU-verksamheten lokaliseras, eftersom det skulle bryta mot EU-rätten. En patentbox i Sverige skulle troligen inte stimulera till mer FoU här, eftersom verksamheten kan läggas var som helst i världen. En annan baksida är att patentboxarna bara stöder projekt som verkligen lyckas. Det blir inget stöd för företag i uppstarts- eller utvecklingsskedet, som är i störst behov av FoU-stöd.

-          Patentboxarna möjliggör ökad internationell skatteplanering, orsakar skattebortfall och skapar ett krångligt regelverk, säger Roger Svensson, docent vid IFN och Mälardalens högskola.  

Sammantaget anser författaren att patentboxar inte är en form av innovationsstöd att rekommendera. Det är i stället betydligt effektivare att använda andra typer av skatteincitament för FoU, t ex nedsättning av sociala avgifter för FoU-personal eller direkta investeringar i innovativa företag i tidiga faser genom statliga venture capital-fonder.

-          Då skulle fler små och innovativa företag åtnjuta stödet. Dessutom skulle det finnas en direkt koppling mellan stödet och den innovativa verksamhet som bedrivs i Sverige, fortsätter Roger Svensson.

Ta del av rapporten Patentboxar som indirekt FoU-stöd.

För intervjuer och kommentarer:
Rapportens författare: Roger Svensson, docent i nationalekonomi vid Mälardalens högskola och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, 070-491 01 66.

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Patentboxarna möjliggör ökad internationell skatteplanering, orsakar skattebortfall och skapar ett krångligt regelverk.
Roger Svensson, docent vid IFN och Mälardalens högskola