Ny rapport: Utbildning lönar sig inte i Sverige

Svenska studenter har relativt svaga incitament för att investera i utbildning. Den senaste policysammanfattningen från Entreprenörskapsforum visar att den svenska bruttolönepremien (lön före skatt) ligger på ca fyra procent per utbildningsår i Sverige. Av 23 rika OECD-länder har Sverige den lägsta utbildningspremien, Tyskland ligger exempelvis på 9,5 procent. Ur ett privatekonomiskt perspektiv lönar det sig helt enkelt mycket dåligt att utbilda sig i Sverige jämfört med andra länder. Den låga utbildningspremien har inte bara betydelse för individen, den är även relevant för svensk ekonomi i stort.

I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum, Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblematiken på arbetsmarknaden?, framkommer även att det skett en trendmässig uppgång i vakanstalen på arbetsmarknaden sedan mitten av 1990-talet. Näringslivet har en otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens.

Den låga utbildningspremien kombinerat med en illa fungerande matchning på arbetsmarknaden talar för att utbildningsbeslut påverkas av ”konsumtionsöverväganden” snarare än att primärt betraktas som investeringsbeslut. Studenter väljer i alltför hög grad utbildningar som är ”roliga” eller självutvecklande snarare än att fokusera på utbildningar som ger goda möjligheter till anställning.

­­- Utbildningspremien påverkar incitamenten till investeringar i humankapital. Det ger i sin tur negativa följder för kompetensförsörjning, arbetsmarknadens effektivitet och ytterst den ekonomiska tillväxten, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Jönköpings internationella handelshögskola.

För att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka incitamenten att välja produktiva utbildningsinriktningar bör utbildningspremien tillåtas stiga avsevärt. I praktiken innebär detta en ökad lönespridning och minskad progressivitet i inkomstskattesystemet.

Ta del av policysammanfattningen Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblematiken på arbetsmarknaden?

Författare är Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Jönköpings internationella handelshögskola, 072-519 43 47. 

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Utbildningspremien påverkar incitamenten till investeringar i humankapital. Det ger i sin tur negativa följder för kompetensförsörjning, arbetsmarknadens effektivitet och ytterst den ekonomiska tillväxten.
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Jönköpings internationella handelshögskola