Ny VD på Entreprenörskapsforum

Den 1 januari 2014 tillträder Johan Eklund som ny VD för Entreprenörskapsforum. Han efterträder Pontus Braunerhjelm som varit VD sedan 2008. Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och sedan tidigare forskningsledare vid Entreprenörskapsforum. Han är även biträdande huvudsekreterare i Entreprenörskapskommittén. 

Rekryteringsprocessen har skötts av rekryteringsfirman Novare Excecutive Search och påbörjades under våren 2014. Totalt har ett 25-tal kandidater inom national- och företagsekonomi granskats och intervjuats.

        Entreprenörskapsforum är en betydligt starkare organisation idag än för ett par år sedan. Jag ser fram att arbeta vidare med policyrelevanta entreprenörskapsfrågor, säger Johan Eklund.

Avgående vd Pontus Braunerhjelm, kommer fortsättningsvis att verka som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och också kvarstå som professor i nationalekonomi vid KTH på halvtid. Sedan tidigare är Pontus Braunerhjelm ordförande i regeringens Entreprenörskapskommitté.

        Idag är intresset betydligt större för entreprenörskaps- och innovationsfrågor inom såväl forskningen som politik och samhället i stort. Jag är stolt över Entreprenörskapsforums bidrag i den utvecklingen. Det är ett resultat av fokusering, mycket kompetenta medarbetare och engagerade insatser från personer i våra olika nätverk, säger Pontus Braunerhjelm.

För intervjuer och kommentarer:
Pontus Braunerhjelm, 070-932 01 89
Johan Eklund, 070-659 14 06

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Entreprenörskapsforum är en betydligt starkare organisation idag än för ett par år sedan. Jag ser fram att arbeta vidare med policyrelevanta entreprenörskapsfrågor.
Johan Eklund