Pontus Braunerhjelm om ordförandeskapet i Entreprenörskapskommittén

Regeringen tillsätter idag en Entreprenörskapskommitté med uppdrag att se över företagsskatterna och förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Kommitténs ordförande blir Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Entreprenörskapskommittén ska ta ett helhetsgrepp på förutsättningarna för entreprenörskap och företagande. Syftet är att stärka näringsklimatet, främja entreprenörskap och innovationer, underlätta kompetensförsörjningen och förbättra möjligheterna för företagande.

-Entreprenörskapskommittén berör frågor som jag ägnat min forskning åt det senaste decenniet. Jag har haft en ambition att lyfta dessa frågor till samma dignitet som t ex skattetrycket generellt, offentliga utgifter och penningspolitiken. Jag ser det här som ett kvitto på att jag och Entreprenörskapsforum närmar oss målet, säger Pontus Braunerhjelm.

Kontakta Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, 070-932 01 89. 

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Entreprenörskapskommittén berör frågor som jag ägnat min forskning åt det senaste decenniet. Jag har haft en ambition att lyfta dessa frågor till samma dignitet som t ex skattetrycket generellt, offentliga utgifter och penningspolitiken. Jag ser det här som ett kvitto på att jag och Entreprenörskapsforum närmar oss målet.
Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH