Pressinbjudan: Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Agenda 2030 är mycket ambitiöst formulerad, farhågor har rests angående implementering och finansiering. Alexandra Mörner, Axfoundation, Stefan Swartling Peterson, Unicef, Annika Söder, UD, Lena Pripp-Kovac, IKEA m fl medverkar också. 

På seminariet diskuteras bl a följande frågor:

  • Vilka drivkrafter finns för gränsöverskridande lösningar mellan näringsliv och samhälle för
    att nå de globala utvecklingsmålen?
  • Hur ska samarbeten mellan akademi, offentlig sektor, näringsliv, NGOs och stiftelser organiseras för att uppnå optimal effekt av insatta resurser?
  • Vilka är de svenska utmaningarna och var kan Sverige göra skillnad?

Medverkar vid seminariet gör:
Maria Andersson Willner, ledamot utrikesutskottet Socialdemokraterna
Diana Amini, global Manager H&M Foundation
Magnus Billing, vd Alecta
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH (moderator)
Jan Eliasson, fd vice generalsekreterare i FN
Eva Krutmeijer, grundare och vd EKKO AB (moderator)
Alexandra Mörner, arbetande styrelseordförande, Axfoundation
Margareta Norell Bergendahl, professor KTH
AnnaMaria Oltorp, chef för enheten för forskningssamarbete SIDA
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna
Ingrid Petterson, gd Formas
Lena Pripp-Kovac, head of Sustainability, IKEA of Sweden
Amir Sajadi, grundare av Hjärna Hjärta Cash och Järvaskolan
Alexandra Silfverstolpe Tolstoy, grundare Data Act Lab
Stefan Swartling Peterson, chief of health, Unicef
Annika Söder, kabinettssekreterare Utrikesdepartementet

Var? Wallenbergsalen, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.
När? torsdagen den 19 oktober kl. 13.00 – 17.30. Registrering från kl. 12.30
Hur? Press anmäler sig till Pernilla Norlin. Seminariet har kölista för övriga.  

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.