Pressinbjudan: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

Fredagen den 9 december 2016 kl 08.00-09.30 frukostlanserar Entreprenörskapsforum rapporten En värld i rörelse 1990-2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv, av Johan Norberg, författare och debattör. I rapporten kartläggs konsekvenserna av globalisering på mänsklig levnadsstandard vad gäller ekonomi, miljö, hälsa, säkerhet och frihet under åren 1990-2015. Dessutom visas hur den materiella jämlikheten har förändrats under globaliseringens epok, mellan länder och mellan individer.

Medverkar gör:
Anna Almqvist,
 ekonom LO
Johan Norberg
, författare och debattör
Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute
Anna Ryott, vd Swedfund
Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator)

NÄR, VAR, HUR?
När? Fredag 9 december kl 08.00-09.30. Registering och frukostmacka från kl 07.30.
Var? Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, Stockholm
Hur? Anmäl dig via mail till Pernilla Heed, kommunikatör Entreprenörskapsforum

Pernilla Heed
Kommunikatör
070-372 74 76
pernilla.heed@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar