Ung forskning om entreprenörers stress prisas

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2014 tilldelas Daniel Örtqvist, professor Luleå tekniska universitet.

Daniel Örtqvist disputerade år 2007 med en ambitiös avhandling ur rollperspektiv på entreprenörskap där han studerade hur entreprenörer som startar nya egna företag kan hantera rollkonflikter, överbelastning och förhandlingar med kringliggande aktörer.

– Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publiceringar i erkända internationella tidskrifter. Han har också bidragit med åtta bokkapitel och erövrat en rad olika priser och utmärkelser för sin forskning. Mot denna bakgrund framstår Daniel Örtqvist som en mycket värdig mottagare av 2014 års pris till unga entreprenörskapsforskare, säger professor Bo Carlsson, Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren.

Unga forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare delas ut årligen av Entreprenörskapsforum. Priset är på 50 000 kronor och har sedan 2003 uppmuntrat ung svensk forskning inom entreprenörskapsfältet. Mer information finns på Entreprenörskapsforums webbplats.

Ytterligare information:

Mikael Jorstig, projektledare Entreprenörskapsforum, 070-226 00 50. 

Daniel Örtqvist, professor Luleå tekniska universitet, 070-326 77 09. 

Pernilla Norlin
Kommunikationschef
070-144 55 64
pernilla.norlin@entreprenorskapsforum.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Taggar:

Om oss

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Vad är Entreprenörskapsforum? En nätverksorganisation för brobyggande mellan teori och praktik inom entreprenörskaps- innovations- och småföretagsområdet som arrangerar möten, ökar forskningsresultatens tillgänglighet, organiserar forskare och forskning i nätverk och program samt synliggör Sverige internationellt.
Twittra det här

Citat

Efter sin avhandling har Daniel Örtqvist fortsatt hålla hög takt och nivå på sitt vetenskapliga arbete genom 23 publiceringar i erkända internationella tidskrifter. Han har också bidragit med åtta bokkapitel och erövrat en rad olika priser och utmärkelser för sin forskning.
Bo Carlsson, professor Case Western Reserve University, Ohio, och ordförande i den kommitté som utsett pristagaren