Avsiktsförklaring mellan Envirologic AB och Nakajima Seisakusho Co, Ltd

Envirologic AB har undertecknat en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete med Nakajima Seisakusho Co, Ltd, Japans ledande leverantör av utrustning till djurhållning och köttproduktion.

Den undertecknade avsiktsförklaringen lyfter fram 3 specifika områden för samarbete:

  1. Nakajima har för avsikt att investera i Envirologic och därmed bli delägare i bolaget. Envirologic ser detta som ett bra sätt att stärka bolagets kassa och därmed snabbare kunna exekvera den affärsplan som syftar till att expandera Envirologics egna verksamhet utanför Sverige. Det är också en stor prestigevinst när en av Japans främsta leverantörer till djurproducenter vill investera i Envirologics verksamhet och produkter.
  2. Nakajima och Envirologic har för avsikt att samarbeta i utvecklingen av en tvättrobot för kycklingindustrin. Ett arbete som redan initierats av Nakajima men där Envirologics specialkompetens och långa erfarenhet av automatiserade tvättlösningar förväntas accelerera utvecklingstempot. Envirologic planeras få ensamrätten att marknadsföra och sälja denna tvättrobot för kycklingindustrin i Europa.
  3. Nakajima önskar fortsätta att sälja Envirologics tvättrobot till grisproducenter i Japan med en ökande efterfrågan som drivkraft.

-För Envirologic är samarbetet med Nakajima en unik möjlighet att snabbare utveckla nya produkter och att expandera bolaget på nya marknader. Det står helt klart att samarbetet mellan de båda bolagen kommer att spela en framträdande roll inom robotiserad tvättning av hälsovådliga miljöer globalt säger Jan Sandberg, VD för Envirologic AB.

Representanter för de två bolagen hade ett sammanträffande med landshövding Peter Egardt och den tillträdande japanske ambassadören Mr. Jun Yamazaki, efter undertecknandet. Peter Egardt, är mycket intresserad av att svenska företag, och då speciellt företag i Uppsala, utvecklas internationellt. Tillsammans med ambassadören önskade de Envirologic och Nakajima lycka till i det fortsatta samarbetet, och framhöll att de båda är intresserad av att bilateralt förstärka de goda relationerna mellan de bägge länderna.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Om Nakajima Seisakusho

Nakajima Seisakusho Co, Ltd, är ett familjeföretag som drivs i tredje generationen. Nakajima tillverkar och säljer utrustning till djurproducenter i Japan och är ett av landets största och mest framgångsrika leverantörer inom djurhållning och köttproduktion.

Mer information finns på www.envirologic.se

kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se

eller per telefon 018-39 82 30

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar