Sälj&Marknadschef rekryterad till Envirologic

Rekryteringen med ansvar för försäljning/marknadsföring av Envirologics produkter globalt, har avslutats. Martin Wester, som startat sin tjänst i veckan, kommer närmast från Orkla Care/Cederroth där han arbetat som Sales Manager Nordics. Martin har stor erfarenhet av säljledning och affärsutveckling och har även arbetat med distributörer på exportmarknad inom kemiprodukter, samt internationellt inom logistik. Martin är bosatt i Uppsala tillsammans med fru och två barn.
Förutom det har Nils Haulin rekryterats. Nils kommer att ansvara tekniskt för produktion och support av kunder och återförsäljare. Han kommer närmast från Incotec där han jobbat med teknikutveckling.

- Detta är en av de viktigaste pusselbitarna i vår plan för expansion av försäljningen i Europa. Syftet med nyemissionen som gjordes i somras var att öka kraften och aktiviteten på marknaden vilket inte varit möjligt med den bantade organisation vi arbetat med. Martin kommer att axla ett stort ansvar när det gäller framför allt Danmark i närtid, men även att systematisera säljarbetet mot distributörer. Vi har stor erfarenhet av hur man framgångsrikt säljer våra produkter i Sverige som ska användas vid säljarbetet i andra länder, vilket jag tror att Martin med sitt analytiska tänk och långa erfarenhet, är väl lämpad för, säger VD Jan Sandberg.

Jag ser verkligen fram emot att vara delaktig i den fortsätta tillväxtresan. Bolaget har unika produkter och väldigt många potentiella applikationsområden. Jag ser en oerhört stor potential i att dels fortsätta utveckla våra befintliga marknader och distributörer, men också på sikt gå in i helt nya segment. Det finns också en framåtanda och ett starkt entrepenöriellt driv i organisationen som jag tycker är väldigt spännande, och som jag vill ta vara på, säger Martin Wester.

Uppsala den 7 oktober 2016
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information
Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se
eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic
Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Om oss

Bolaget skall tillhandahålla produkter för automatisk högtryckstvättning och på detta sätt radikalt minska behovet för människor att vistas i extremt dåliga arbetsmiljöer. Syftet är att bidra till högre kvalitet och ökad effektivitet hos kunden, så att kunden i sin tur kan effektivisera sin produktion och öka det ekonomiska utfallet.

Prenumerera

Dokument & länkar