Penser Access: Enzymatica - Rekordförsäljning

Försäljningen steg med 108% till SEKm 24,8 y/y, vilket var något under vår förväntan. På rullande 12 månader steg försäljningen med 32% till SEKm 52 jämfört med SEKm 39,1 i Q2. Tillväxten var primärt drivet av en stor order från STADA (SEKm 12) och svenska apotek. Drivet av ökad andel av distributörsintäkter minskade bruttomarginalen till 56% från 65% y/y. Dock var minskningen lägre än vår förväntan (50%). Avvikelsen hänför till större synergier än väntat från förvärvet av Zymetech. Bolaget förväntar sig att försäljningen under Q4 inte motsvara lika stark försäljningsökning som under Q317, då STADAs första order för lageruppbyggnad fick ett stort genomslag på omsättningen. Därför justerar vi ned vår försäljningsestimat för 17e samt 18e med 7%. Vi bibehåller vårt estimat om att försäljningstillväxten kommer ta fart under det kommande halvåret drivet av att vi är inne i förkylningssäsongen samt att den internationella expansionen fortsätter. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rekordforsaljning/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi.

Prenumerera