Penser Access: Eolus Vind - Potentiell fördubbling av redan fyrdubblad orderstock

Med en befintlig pipeline på 358 MW har Eolus en orderstock för de kommande tre åren som överstiger de senaste fyra årens omsättning. När man väl hittar en köpare av Öyfjellet i Norge för en årsproduktion på 1,2 TWh (nära 1% av hela Norges kraftkonsumtion) så har den affären potential att dubbla orderstocken ytterligare en gång, från nära fyra till nära åtta miljarder SEK. Djupa dalar i omsättningen mellan att storaffärerna levereras kommer dock ställa krav på långsiktigt perspektiv. Men med goda chanser för ökad utdelning, en möjlig extrautdelning och en attraktiv värdering på P/E 6x ’17/18, 17x ’18/19 och 8x ’19/20 ser vi en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/potentiell-fordubbling-av-redan-fyrdubblad-orderstock/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera